Bezoekers  

1097988
Vandaag
Gisteren
Deze week
Sinds jan 2016
Deze maand
Vorige maand
Totaal
484
777
3665
939895
6047
16992
1097988
Your IP: 44.210.85.190
2022-12-09 14:29
   

HCGLVD op facebook  

   

 

Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
1. De naam van de instelling:
  Stichting Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
   
2. Het RSIN / Fiscaal nummer ANBI:
  819215715
   
3. Contactgegevens:
  Bezoekadres:
  Luitenant-Generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.
  Postadres: Luitenant-Generaal Bestkazerne, MPC 88A, Postbus 5034, 5800 GA Venray. 
  Correspondentieadres secretariaat: gelijk aan postadres.
  Telefoon: 0889-514403 (alleen woensdag en donderdag) 
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (secretariaat)
  Webadres: www.hcglvd.nl
   
4. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Adjudant-onderofficier b.d. (KL) J.J. Tonnis
  Adjunct-voorzitter: Luitenant-kolonel b.d. (KLu) A.C. Polfliet
  Secretaris: Majoor b.d. (KLu) P.J. Jansen
  Penningmeester 1: Adjudant-onderofficier b.d. (KL) S.L. Kerkhof
  Penningmeester 2: Adjudant-onderofficier b.d. (KLu) R.P. van Santvoort
  Bevoegdheid: Alle bestuurders gezamenlijk bevoegd (zie statuten)
   
5. Doelstelling:
 

Primaire doelstelling is het in stand houden van een studieverzameling Grondgebonden Luchtverdediging

Secundaire doelstelling is het de collectie zodanig presenteren dat deze voor een breder publiek, met name in de regio, aantrekkelijk en toegankelijk is.

De historische verzameling is een erfgoedinstelling voor huidige en toekomstige generaties; de bibliotheek kan door derden kosteloos worden geraadpleegd voor onderzoek en studie naar aan de luchtverdediging van de krijgsmacht gerelateerde onderwerpen.

   
6. Beleidsplan:
 
 • Ontstaansgeschiedenis:
 

De huidige collectie is ontstaan door de integratie van de Historische Verzameling Luchtdoelartillerie van de Koninklijke Landmacht (in het verleden gevestigd in Ede) en de Traditiekamer van de Groep Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht (in het verleden uiteindelijk gevestigd op de Luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel). De geïntegreerde collecties zijn thans onder de naam Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging (HC GLVD) gevestigd op de Luitenant-Generaal Bestkazerne (de voormalige Luchtmachtbasis De Peel) in Vredepeel en in een stichting ondergebracht.

 
 • Organisatie:
 

Defensie kent meerdere wapens en dienstvakken; nagenoeg al deze eenheden hebben een soortgelijke Historische Collectie. De commandant van een wapen c.q. dienstvak is “opdrachtgever” c.q. “eigenaar” van de collectie. Voor de HC GLVD vervult de Commandant van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (C-DGLC) deze functie.

 
 • Collectie:
 

De collectie van de HC GLVD geeft de bezoeker inzicht in de aard van het materieel dat sinds de oprichting van het luchtverdedigingswapen is gebruikt bij de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht.

 
 • In de collectie zijn opgenomen:
  • Een deelcollectie (radar)vuurleiding, geschut, wapens en munitie.
  • Een deelcollectie rollend en groot materieel.
  • Een deelcollectie meetapparatuur (afstandsmeting, meteo- en doelopsporingsapparatuur)
  • Een documentatie- en informatiecentrum.
 
 • Het beleid is erop gericht de collectie uit te breiden, te onderhouden, te verbeteren en te actualiseren. Aan het beleid wordt inhoud gegeven door het verzamelen van in de collectie passende items. Deze worden verkregen via het Ministerie van Defensie, van particulieren en door bruikleenverstrekkingen.
   
7. Het beloningsbeleid:
 

De vrijwilligers van de HC GLVD, voornamelijk oud-defensiemedewerkers (militair en burger) ontvangen een vrijwilligersvergoeding, gebaseerd op de wettelijke bepalingen hierover. Deze vrijwilligersvergoeding wordt door alle vrijwilligers als schenking aan de stichting geretourneerd.

Vrijwilligers kunnen er voor kiezen een vergoeding voor reiskosten te ontvangen in plaats van de vrijwilligersvergoeding.

De totale jaarlijkse vergoeding blijft binnen de normen gesteld door de belastingdienst.

Bestuursleden zijn in eerste plaats vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun activiteiten als bestuurder geen vergoeding.

   
8. Overzicht activiteiten:
 
 • Sinds de officiële opening op 21 oktober 2009 tot en met 29 oktober 2019 zijn ongeveer 55.000 bezoekers ontvangen. Gedurende 2020 en 2021 zijn er vanwege corona nauwelijks bezoekers geweest.
 • Het geven van rondleidingen vormt de voornaamste, steeds terugkerende activiteit. Aangezien de expositie zich op een kazerne bevindt, is er een regeling getroffen, waarbij bezoekers, onder geleide, toegang krijgen.
 • Tot de bezoekers behoren ook de op de kazerne gelegerde militairen.
 • C-DGLC beschikt over een representatieve ontvangstruimte in een van de gebouwen van de HC GLVD, deze wordt regelmatig gebruikt voor het organiseren van bijzondere bijeenkomsten, vergaderingen, diploma en medaille-uitreikingen etc.
 • De collectie is in principe wekelijks op woensdag en donderdag toegankelijk voor bezoekers; op verzoek kunnen groepen ook op andere dagen de expositie bezoeken hetgeen ook regelmatig gebeurd
 • De stichting ondersteunt diverse activiteiten in het kader van herdenkingen, veteranenactiviteiten en lokale promotie in de regio en daarbuiten met het tentoon stellen van delen van de collectie ter plaatse.
      Financiën        
               
Inkomsten       Uitgaven      
Donaties 1.105   Vrijwilligers en Donateurs 2107  
Reisdeclaraties 4118   Reisdeclaraties 5529 1)
Verkoop 1799   C-DGLC 2058  
Welbevinden vrijwilligers 2359   Werkplaats 276  
Werkplaats 512   Winkel 214  
Expositie 176   ICT 213  
Winkel 331   VOG 331 2)
ICT 213   Expositie 255 3)
VOG 248   Notaris 340  
Notaris 340   Bibliotheek 25  
Vrijwilligersvergoeding 40.400   Vrijwilligersvergoeding 40.500 4)
Bibliotheek 25   Kosten site HCGLVD 27  
Gift 75   Kosten giro 200  
   
     
 
  51.701     52075  
 
Een overzicht van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2021:
 
Giro 31-12-2021 €   34.355
Kas 31-12-2021 €    1.240
   
  €  35.595
     
Saldo 01-01-2022     €   35.919
Negatief saldo 2021 €        324
   
Saldo 31-12-2021 €   35.595
     
1)  Toegezegd bedrag van € 3.500 nog niet ontvangen
2)  Rekening VOG’s van december wordt pas in 2022 ontvangen
3) Expositie slechts korte tijd geopend geweest i.v.m. corona
4)  1 vrijwilliger heeft € 100 in januari 2022 teruggestort als gift

 

 

 

   
© EMBEESOFT 14-12-2016 Joomla versie 3.10.9