Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
1. De naam van de instelling:
  Stichting Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
   
2. Het RSIN / Fiscaal nummer ANBI:
  819215715
   
3. Contactgegevens:
  Bezoekadres:
  Luitenant-Generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.
  Postadres: Luitenant-Generaal Bestkazerne, MPC 88A, Postbus 5034, 5800 GA Venray. 
  Correspondentieadres secretariaat: gelijk aan postadres.
  Telefoon: 0889-514403 (alleen woensdag en donderdag) 
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (secretariaat)
  Webadres: www.hcglvd.nl
   
4. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Adjudant-onderofficier b.d. (KL) J.J. Tonnis
  Adjunct-voorzitter: Luitenant-kolonel b.d. (KLu) A.C. Polfliet
  Secretaris: Luitenant-kolonel b.d. (KLu) R.M.G. Dorenbos
  Penningmeester 1: Adjudant-onderofficier b.d. (KL) S.L. Kerkhof
  Penningmeester 2: Adjudant-onderofficier b.d. (KLu) R.P. van Santvoort
  Bevoegdheid: Alle bestuurders gezamenlijk bevoegd (zie statuten)
   
5. Doelstelling:
 

Primaire doelstelling is het in stand houden van een studieverzameling Grondgebonden Luchtverdediging

Secundaire doelstelling is het de collectie zodanig presenteren dat deze voor een breder publiek, met name in de regio, aantrekkelijk en toegankelijk is.

De historische verzameling is een erfgoedinstelling voor huidige en toekomstige generaties; de bibliotheek kan door derden kosteloos worden geraadpleegd voor onderzoek en studie naar aan de luchtverdediging van de krijgsmacht gerelateerde onderwerpen.

   
6. Beleidsplan:
 
 • Ontstaansgeschiedenis:
 

De huidige collectie is ontstaan door de integratie van de Historische Verzameling Luchtdoelartillerie van de Koninklijke Landmacht (in het verleden gevestigd in Ede) en de Traditiekamer van de Groep Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht (in het verleden uiteindelijk gevestigd op de Luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel). De geïntegreerde collecties zijn thans onder de naam Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging (HC GLVD) gevestigd op de Luitenant-Generaal Bestkazerne (de voormalige Luchtmachtbasis De Peel) in Vredepeel en in een stichting ondergebracht.

 
 • Organisatie:
 

Defensie kent meerdere wapens en dienstvakken; nagenoeg al deze eenheden hebben een soortgelijke Historische Collectie. De commandant van een wapen c.q. dienstvak is “opdrachtgever” c.q. “eigenaar” van de collectie. Voor de HC GLVD vervult de Commandant van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (C-DGLC) deze functie.

 
 • Collectie:
 

De collectie van de HC GLVD geeft de bezoeker inzicht in de aard van het materieel dat sinds de oprichting van het luchtverdedigingswapen is gebruikt bij de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht.

 
 • In de collectie zijn opgenomen:
  • Een deelcollectie (radar)vuurleiding, geschut, wapens en munitie.
  • Een deelcollectie rollend en groot materieel.
  • Een deelcollectie meetapparatuur (afstandsmeting, meteo- en doelopsporingsapparatuur)
  • Een documentatie- en informatiecentrum.
 
 • Het beleid is erop gericht de collectie uit te breiden, te onderhouden, te verbeteren en te actualiseren. Aan het beleid wordt inhoud gegeven door het verzamelen van in de collectie passende items. Deze worden verkregen via het Ministerie van Defensie, van particulieren en door bruikleenverstrekkingen.
   
7. Het beloningsbeleid:
 

De vrijwilligers van de HC GLVD, voornamelijk oud-defensiemedewerkers (militair en burger) ontvangen een vrijwilligersvergoeding, gebaseerd op de wettelijke bepalingen hierover. Deze vrijwilligersvergoeding wordt door alle vrijwilligers als schenking aan de stichting geretourneerd.

Vrijwilligers kunnen er voor kiezen een vergoeding voor reiskosten te ontvangen in plaats van de vrijwilligersvergoeding.

De totale jaarlijkse vergoeding blijft binnen de normen gesteld door de belastingdienst.

Bestuursleden zijn in eerste plaats vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun activiteiten als bestuurder geen vergoeding.

   
8. Overzicht activiteiten:
 
 • Sinds de officiële opening op 21 oktober 2009 tot en met 29 oktober 2019 zijn ongeveer 55.000 bezoekers ontvangen. Gedurende 2020, 2021 en 2022 zijn er vanwege corona nauwelijks bezoekers geweest.
 • Het geven van rondleidingen vormt de voornaamste, steeds terugkerende activiteit. Aangezien de expositie zich op een kazerne bevindt, is er een regeling getroffen, waarbij bezoekers, onder geleide, toegang krijgen.
 • Tot de bezoekers behoren ook de op de kazerne gelegerde militairen.
 • C-DGLC beschikt over een representatieve ontvangstruimte in een van de gebouwen van de HCGLVD, deze wordt regelmatig gebruikt voor het organiseren van bijzondere bijeenkomsten, vergaderingen, diploma en medaille-uitreikingen etc.
 • De collectie is in principe wekelijks op woensdag en donderdag toegankelijk voor bezoekers; op verzoek kunnen groepen ook op andere dagen de expositie bezoeken hetgeen ook regelmatig gebeurd
 • De stichting ondersteunt diverse activiteiten in het kader van herdenkingen, veteranenactiviteiten en lokale promotie in de regio en daarbuiten met het tentoon stellen van delen van de collectie ter plaatse.


Financieel overzicht 2022
Inkomsten
Uitgaven
Verkoop
2958,00
  Inkoop
5443,00
Werkplaats
1359,00
  Werkplaats
1296,00
Welbevindenvrijwiligers(1)
844,00
  Welbevinden vrijwilligers (2)
3411,00
Giften vrijwilligers (3)
55.800,00
  Vrijwilligersvergoeding (4)
55.800,00
VOG
620,00
  VOG
413,00
Reiskosten
6240,00
  Reiskosten
11.602,00
Expositie
359,00
  Expositie
410,00
ICT
569,00
  ICT
628,00
Winkel
1918,00
  Winkel
727,00
Kleding
1402,00
  Kleding
1492,00
Steunverlening (5)
7161,00
  Steunverlening (6)
7448,00
Secretariaat
3,00
  Secretariaat
129,00
Bibliotheek
39,00
  Bibliotheek
39,00
Studiereis (7)
300,00
  Studiereis
545,00
Kas naar giro
1200,00
  Kas naar giro
1200,00
Donateurs
1528,00
  Donateursdag
94,00
Overige giften (8)
3937,00
  Zakelijk betalingsverkeer
296,00
 
 
 
  Lunch tbv relaties
149,00
 
 
 
  Reanimatie cursus
116,00
 
 
 
  Site
32,00
 
 
_________
  Verjaardagsfonds
290,00
 
86.237,00
 
91.560,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giro 31-12-2022
29.536,68
 
 
 
Kas 31-12-2022
733,12
 
 
 
 
30.269,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo 1-1-2022
35.593,00
 
 
 
Saldo 31-12-2022
30.270,00
 
 
 
Negatief
5323,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) eigen bijdrage vrijwilligers
(2) kerstlunch, kerstpakket,diner met partner
(3) jaarlijkse vrijwilligersvergoeding
(4) terugstorting jaarlijkse vrijwilligersbijdrage
(5) diverse HC's + C-DGLC
(6) nog te ontvangen van C-DGLC    € 3500,00
(7) eigen bijdrage deelnemers
 
(8) vrijwillige giften bezoekers
 

 

 

   
© EMBEESOFT 14-12-2016 Joomla versie 3.10.9